Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
20
Dec
2018

Poziv za dostavljanje ponuda za izradu tematske web stranice ''Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“

Organizacija UDAS, Banjaluka za potrebe projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“, traži pružatelja usluge izrade novog web dizajna platforme “ukljuci.in”. Cilj projekta „Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“ kojeg provodi Organizacija UDAS u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana ''Nesto Više'' Sarajevo, a finansira Evropska unija, je osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini kako bi postigli veći nivo njihove uključenosti u proces Evropskih integracija, fokusirajući se na povećanje socijalne uključenosti i nediskriminaciju osoba sa invaliditetom.

UDAS raspisuje Javni poziv namijenjen svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima za izradu tematske web stranice. Za izradu tematskog web sajta neophodan je spoj stručnog programerskog i dizajnerskog znanja, s obzirom da će se podjednak akcenat staviti na funkcionalnost, na atraktivan i prepoznatljiv vizualni identitet web stranice. Web stranica mora biti jasno koncipirana, kreativna, bazirana na logičkoj navigaciji i responzivna (prilagodljiva pametnim telefonima i tabletima).

U svrhu informisanja osoba sa invaliditetom, kao i šire javnosti, web platforma “ukljuci.in” treba sa sadrži relevantne materijale i informacije korisne za osobe sa invaliditetom. Ova stranica će, takođe, predstavljati ključni kanal komunikacije o planiranim aktivnostima i rezultatima sprovođenja projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana”.

Rok za podnošenje prijava za angažovanje web dizajnera za izradu web platforme je 7 radnih dana nakon datuma objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (28.12.2018).

Detaljne informacije u vezi sa uslovima i načinom dostavljanja ponude možete pogledati u nastavku ToR_Projektni zadatak_Redesign of website.pdf