Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
20
Dec
2018

Poziv za dostavljanje ponuda za izradu vizuelnog identiteta za potrebe projekta ''Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“

Organizacija UDAS za potrebe projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“, traži pružaoca usluge za izradu vizuelnog identiteta. Cilj projekta „Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“ kojeg provodi Organizacija UDAS u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana ''Nesto Više'' Sarajevo, a finansira Evropska unija, je osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini kako bi postigli veći nivo njihove uključenosti u proces Evropskih integracija, fokusirajući se na povećanje socijalne uključenosti i nediskriminaciju osoba sa invaliditetom.

Svrha ovog angažmana je dobivanje jedinstvenog idejnog rješenja vizualnog identiteta projekta. Kreiranje originalnog i savremenog vizuelnog identiteta projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“, koji će osigurati prepoznatljivost i kredibilitet projekta u javnosti, te doprinijeti jačanju veza sa ciljnom skupinom.

Rok za podnošenje prijava za angažovanje web dizajnera za izradu web platforme je 7 radnih dana nakon datuma objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (28.12.2018).

Detaljne informacije u vezi sa uslovima i načinom dostavljanja ponude možete pogledati u nastavku ToR_Projektni zadatak_promo_materihjal.pdf