Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
24
Apr
2020

Poziv za učešće u anketi za COVID-19 Disability Rights Monitor

Poziv za učešće u anketi za COVID pokrenut je od strane šest vodećih organizacija osoba sa invaliditetom: International Disability and Development Consortium IDDC, International Disability Alliance, European Network on Independent Living - ENIL, Validity Foundation, Disability Rights International i Centre for Human Rights, uz podršku UN Specijalnog izvjetitelja za pravo na zdravlje Dainius Pūras i Special Rapporteur Rights of Persons with Disabilities, Catalina Devandas.

„Svjet, uključujući i Vašu zemlju, suočen je sa ogromnim izazovima koje predstavlja COVID-19. Da bi podržala globalno razumevanje posljedica ovih izazova na osobe s invaliditetom, ova Inicijativa želi da prikupi informacije (I) o iskustvima osoba s invaliditetom i (II) o tome kako države reaguju tokom vanrednog stanja, kada je u pitanju ova specifična populacija."

Upitnik/anketu (na 9 jezika) i više informacija možete naći ovdje

Ako imate bilo kakvih pitanja vezano za upitnik, COVID-19 Disability Rights Monitor, ili imate tehničkih poteškoća pri popunjavanju upitnika, kontaktirajte [email protected]

Više informacija možete naći na web stranici Validity Foundation na slijedećem linku: https://validity.ngo/2020/04/20/disability-rights-during-the-coronavirus-pandemic-launch-of-the-covid-19-disability-rights-monitor/