Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
05
Mar
2020

Prezentacija analize “Pristup žena sa invaliditetom u BiH seksualnom i reproduktivnom zdravlju i planiranju roditeljstva''

Prezentacija analize ''Pristup žena sa invaliditetom u BiH seksualnom i reproduktivnom zdravlju i planiranju roditeljstva'' biće predstavljena u sklopu događaja Doručak s novinarima u subotu, 07.03.2020. godine u 11:00 sati u SmartOffice Coworking (Sime Šolaje 1a), Banja Luka.

Podaci do kojih se došlo govore o nezadovoljavajućoj pristupačnosti zdravstvenih ustanova osobama sa invaliditetom, kao i nedovoljnoj edukovanosti medicinskog osoblja za rad sa osobama sa invaliditetom. O tome će govoriti jedne od autorica studije Jovana Džever i Jadranka Ružičić, a biće prisutna i jedna od intervjuisanih žena koje su se ostvarile kao majke.

Doručak s novinarima je aktivnosti u sklopu projekta Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“, koji realizuje Organizacija amputiraca „UDAS“, u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana ”Nešto Više” Sarajevo, koji ima za cilj postići veći nivo uključenosti organizacija civilnog društva u proces Evropskih integracija, fokusirajući se na povećanje socijalne uključenosti i nediskriminaciju osoba sa invaliditetom.