Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
28
Mar
2019

Raspisan Javni poziv za banjsku rehabilitaciju boračke populacije

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske objavilo je danas javni poziv za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 568 ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove. Rok za dostavljanje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Ministar rada i boračko invalidske zaštite Duško Milunović je pojasnio da se na javni poziv mogu prijaviti ratni vojni invalidi od prve do desete kategorije i članovi porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog kojima je banjska rehabilitacija neophodna za nastavak liječenja i oporavak u skladu sa Projektom banjske rehabilitacije. On je rekao da je predmet prijave potreba za medicinskom, odnosno fizikalnom rehabilitacijom jednog broja ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata.

Liječenje, odnosno rehabilitacija u banjsko-klimatskim ustanovama obuhvata smještaj korisnika, ljekarski pregled prilikom prijema, izradu plana i programa rehabilitacije za svakog korisnika posebno, određivanje fizikalne i balneoterapijske procedure, stalni medicinski nadzor, ljekarski pregled na otpustu sa otpusnicom, ishranu od tri obroka, ostale vidove rekreacije i turističko-rekreativne sadržaje.

Prijavu putem zahtjeva u pisanoj formi moguće je podnijeti organu uprave nadležnom za boračko-invalidsku zaštitu u lokalnim zajednicama.

Uz zahtjev je potrebno priložiti rješenje nadležnog organa o statusu ratnog vojnog invalida ili člana porodice poginulog borca, rješenje nadležnog organa o kategorizaciji borca i nalaz i preporuku nadležne zdravstvene ustanove o neophodnosti banjske rehabilitacije ne stariji od šest mjeseci od podnošenja zahtjeva za korištenje banjske rehabilitacije.

Pravo na banjsku rehabilitaciju u 2019. godini nemaju lica koja su to pravo koristila u sklopu Projekta banjske rehabilitacije u pretekle tri godine, kao i ratni vojni invalidi amputirci i paraplegičari koji su u istom periodu banjsku rehabilitaciju koristili putem Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske.

Projekat banjske-rehabilitacije trajaće od 1. aprila do 30. septembra i odvijaće se u smjenama, a korisnici će u banjama boraviti 10 dana.

Vlada Srpske je u februaru dala saglasnost za realizaciju ovog projekta u 2019. godini kojim će biti obuhvaćeno 600 korisnika, a u tu svrhu je odobreno 300.000 KM.

Projektom banjske-rehabilitacije je od 2006. do 2018. godine obuhvaćeno 7.658 korisnika, a za te namjene je izdvojeno 3,8 miliona KM.

Tekst Javnog poziva banjske rehabilitacije možete preuzeti u nastavku Javni poziv za banje 2019.doc

Izvor: www.vladars.net