Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
09
Feb
2018

Rezultati konkursa za izlagačke aktivnosti Kulturnog centra UDAS za 2018. godinu

Umjetnički savjet Kulturnog centra UDAS Banjaluka, u sastavu mr Srđan Kosić, grafika, mr Milan Krajnović, grafika, mr Tatjana Ratković Bosnić, grafika i mr Maja Šolak Bataković, izvršio je odabir pristiglih prijava u okviru raspisanog Javnog konkursa za izlagačke aktivnosti Kulturnog centra UDAS Banja Luka za 2018. godinu.

U okviru izlagačkih aktivnosti predstaviće se sljedeći odabrani kandidati/kinje:

  1. Aleksandar Bajunović, BiH
  2. Jovana Marjanović, BiH
  3. Violeta Labat Mitrušić, Srbija
  4. David Dronjak, BiH
  5. Davor Grabovac, BiH
  6. Nikola Kašterović, BiH
  7. Branimir Maksimović, BiH
  8. Emina Handžić, BiH (Nagrada Kulturnog centra za najboljeg studenta/kinju Akademije likovne umjetnosti u Banjoj Luci, smjer slikarstvo za 2017)

Na raspisani Javni konkurs za odabir samostalnih izložbi iz oblasti slikarstva za umjetnike/ce sa i bez invaliditeta u okviru programa izlagačkih aktivnosti za 2018. godinu prijavilo se ukupno 17 kandidata/kinja iz BiH, Srbije, Makedonije.

Program izlagačkih aktivnosti reazlizovaće se u periodu od marta do septembra 2018. godine u Kulturnom centru UDAS Banjaluka.