Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
01
Dec
2020

Sastanak sa ministrom rada i boračko invalidske zaštite o projekciji budžeta za 2021. godinu

Ministar rada i boračko-invlaidske zaštite Duško Milunović nastavio je danas u Banjaluci razgovore o projekciji budžeta za 2021. godinu sa predstavnicima nevladinih organizacija proisteklih iz otadžbinskog rata, koje imaju status od posebnog interesa za Republiku Srpsku.

Ministar je danas, u odvojenim susretima, razgovarao sa delegacijom Organizacije amputiraca Udas, koju je predvodio predsjednik Željko Volaš, dok je predsjednik Anđelko Nosović predvodio delegaciju Saveza logoraša Republike Srpske.

Ministar Milunović je ponovio opredjeljenje Vlade Republike Srpske da, kao i dosad, bez obzira na tešku ekonomsku situaciju izazvanu pandemijom korona virusom u Republici Srpskoj, ali i cijelom svijetu, primanja korisnika boračko-invalidske zaštite moraju imati prioritet u projekciji novog budžeta. Istakao je da je Vlada Republike Srpske obezbijedila redovnu isplatu svih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za ovu godinu, te da će, kako je naglasio, to biti osnovni cilj i u projekciji budžeta i za 2021. godinu. Podsjetio je da su invalidnine od 2013. do 2020. godine rasle ukupno za 17,3 posto, da su uvedena nova prava za borce, te da se, u okviru mogućeg, uvijek pronalazi mogućnost za unapređenje položaja boračke populacije.

Predstavnici Udasa su posebno izrazili zahvalnost Vladi, a naročito minstru Milunoviću, zbog odluke unazad tri godine o novom, po amputirce daleko povoljnijem, načinu korištenja sredstava za nabavku ortopedskih pomagala. Mogućnost da sredstva, koja lično dobiju, iskoriste za nabavku ortopedskih pomagala prema sopstvenom izboru proizvođača, naglasili su, nema niko u zemljama u okruženju. Smatraju da će za narednu godinu biti neophodno da se obezbjeda veća sredstva jer, poslije tri godine, počinje novi ciklus nabavke ortopedskih pokmagala. Ukazali su na činjenicu da jedan broj korisnika nije iskoristio datu mogućnost zbog neinformisanosti, ali i činjenicu da su neki, prije donošenja odluke, već bili nabavili protezu/pomagalo na stari način, preko Fonda zdravstvenog osiguranja.

Zahvalni su Vladi Republike Srpske na pomoći da se kroz Zakon o zdravstvenom osiguranju, svim amputircima omogući banjska rehabilitacija na godišnjem nivou, kao i besplatno korištenje autoputa za osobe sa invaliditetom. Zahtjevaju pomoć Vlade prema institucijama BiH kako bi im se omogućio uvoz skupljih automobila, jer pojedini invalidi zahitjevaju specijalizovana motorna vozila, čija vrijednost prelazi 30.000 KM, koliko je aktuelni limit.

Ministar Milunović i narednih dana razgovaraće na temu budžeta za narednu godinu sa predstavnicima preostalih organizacija od javnog interesa prositeklih iz otadžbinskog rata, nakon čega će o rezultatima obavijestiti Vladu Republike Srpske.