Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
18
Nov
2019

Strategija razvoja Mreže žena sa invaliditetom

Jednodnevna radionica na temu ''Izrada strategije razvoja neformalne mreže žena sa invaliditetom'' održaće se 19.11.2019. godine u hotelu ''Jelena'' Banja Luka u 11.00 sati. Radionica ima za cilj da omogući ženama sa invaliditetom da zajednički kreiraju strukturu, dinamiku i način umrežavanja žena sa invaliditetom kroz neformalnu mrežu koja će omogućiti održivu međusobnu saradnju žena sa invaliditetom u okviru pokreta osoba sa invaliditetom u BiH.

Učesnice radionice, članice Mreže žena sa invaliditetom iz Bosne i Hercegovine, razgovaraće o izazovima na putu razvoja Mreže, aktivnostima za naredni period, te potrebi širenja i jačanja Mreže u cilju definisanja dokumenata koji će služiti kao polazna platforma za razvoj pokreta žena sa invaliditetom.

Jedan od rezultata Projekta je aktuelizovanje pitanja žena sa invaliditetom u okviru pokreta osoba sa invaliditetom kroz jačanje kapaciteta žena sa invaliditetom putem treninga i edukacija, pružanje usluga uzajamne podrške usmjerenih ka ženama sa invaliditetom i uspostavljanje i jačanje neformalne mreže žena sa invaliditetom iz cijele Bosne i Hercegovine.

Radionica predstavlja dio aktivnosti projekta „Zajednicе različitih, ali ravnopravnih građana“ koji podržava Evropska unija, a realizuje Organizacija amputiraca UDAS u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana ''Nešto Više'' Sarajevo.

Podršku realizaciji ove aktivnosti pružila je i Irska ambasada u Sloveniji i Bosni i Hercegovini.