Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
24
Jan
2018

Utvrđene povećane osnovice za primanja boračkih kategorija

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o visini osnovice za obračun primanja za ovu godinu predviđenih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata u iznosu od 69,90 odsto prosječne neto plate iz prethodne godine, odnosno nominalni iznos od 580,20 KM, što je povećanje za dva odsto.

"Imajući u vidu iznos sredstava u budžetu za ovu godinu planiranih za isplatu primanja propisanih Zakonom, te činjenicu da se broj korisnika tih primanja kontinuirano smanjuje zbog gubitka prava po raznim osnovama, kao osnovica za obračun tih primanja za 2018. može se utvrditi procenat od 69,90 odsto prosječne neto plate iz prethodne godine, odnosno nominalni iznos od 580,20 KM, što je povećanje za dva odsto u odnosu na 2017. godinu", rekao je Savanović.

Takođe, donesena je i odluka o visini osnovice za obračun godišnjeg boračkog dodatka za ovu godinu. Visina osnovice utvrđuje se u procentu od 0,445 odsto od osnovice propisane Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske odnosno prosječne neto plate u Republici Srpskoj u prethodnoj godini i iznosi 3,70 KM. Uzimajući u obzir planirani iznos sredstava na budžetskoj poziciji za borački dodatak i broj korisnika koji imaju pravo na godišnji borački dodatak, obračun godišnjeg boračkog dodatka se može izvršiti po osnovici od 3,70 KM, što je za 8,8 odsto više u odnosu na osnovicu za obračun za 2017. godinu. Nominalni iznos godišnjeg boračkog dodatka za 2018. godinu dobije se množenjem osnovice sa brojem mjeseci angažovanja boraca u zoni borbenih dejstava.

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o visini osnovice za obračun mjesečnog boračkog dodatka za ovu godinu. Visina osnovice utvrđuje se u procentu od 0,198 odsto od osnovice propisane Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske odnosno prosječne neto plate u Republici Srpskoj u prethodnoj godini i iznosi 1,65 KM.

"Uzimajući u obzir planirani iznos sredstava na budžetskoj poziciji za borački dodatak za ovu godinu, te broj korisnika mjesečnog boračkog dodatka kojima će se vršiti isplata od ove godine, za isplatu mjesečnog boračkog dodatka se može utvrditi osnovici od 1,65 KM, što je za 3,1 odsto više u odnosu na prošlogodišnju", rekao je ministar.

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o utvrđivanju osnovice i koeficijenta visine isplate mjesečnih primanja za ovu godinu predviđenih Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata. Osnovica za obračun mjesečnih primanja utvrđuje se u iznosu od 435,10 KM, a koeficijent visine isplate utvrđuje se u vrijednosti od 1,00. Imajući u vidu da je u budžetu za ovu godinu planiran isti iznos sredstava za isplatu primanja propisanih Zakonom kao u prethodnoj godini, te činjenicu da se broj korisnika prava na civilnu invalidninu kontinuirano smanjuje zbog prestanka prava po raznim osnovama, kao osnovica za obračun tih primanja za ovu godinu može se utvrditi iznos od 435,10 KM, odnosno povećati osnovica za dva odsto u odnosu na osnovicu iz prethodne godine.

Odluke su donesene u skladu sa ranijim dogovorom sa Boračkom organizacijom Republike Srpske da neće biti smanjivan nivo prava, već da će se svake godine povećavati osnovice za obračun u odnosu na proteklu godinu.

Izvor: www.vladars.net