Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
31
Mar
2022

''ZA ZEMLJU BEZ MINA!''

Povodom obilježavanja 4. aprila Međunarodnog dana borbe protiv mina, Ambasada Republike Slovenije u BiH u partnerstvu sa ITF Slovenija, Centrom za uklanjanje mina (BHMAC) i Organizacijom amputiraca UDAS predstaviće izložbu portreta preživjelih od mina i minskih polja pod nazivom ''ZA ZEMLJU BEZ MINA!''.

Izložba radova biće predstavljena 4. aprila (ponedeljak) u prostorijama Ambasade Republike Slovenije u BiH, Maglajska br. 4. Sarajevo u 11:55 časova.

Izložba na simboličan način predstavlja potrebu da se osigura bezbjedno okruženje bez mina u kojem će se svi građani osjećati sigurno i bezbjedno. Također, želimo ukazati na potrebu da spriječimo nove minske incidente, te da se posveti veća pažnja deminiranju minskih površina u BiH. Na ovaj način želimo osnažiti žrtve mina i druge osobe sa invaliditetom, kako bi ostvarili svoja prava i razvili potencijale, te učestvovali u razvoju svojih zajednica kao potpuno integrisani građani.

Prema podacima BHMAC u januaru 2022. godine veličina sumnjive opasne površine na mine u BiH iznosi 922,37 km2 ili 1,80% u odnosu na ukupnu površinu BiH, a veličina sumnjive opasne površine na kasetnu municiju u BiH iznosi 1,45 km2. Čišćenje miniranih teritorija predstavlja ogroman izazov imajući u vidu veličinu kontaminirane teritorije i broj ugroženih zajednica, te broj mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata u BiH.

Izložba portreta preživjelih od mina i minskih polja prilika je da se ukaže na izazove sa kojima se susreću preživjeli od mina, opasnosti koje mine predstavljaju za građane i lokalne zajednice, te da još jednom pozovu nadležne institucije u BiH na ispunjavanje preostalih obaveza iz Konvencije o zabrani mina koje se tiču identifikacije i čišćenja preostalih miniranih teritorija do 2025. godine.

Dobrodošli!