Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
20
Nov
2020

Završen 18. sastanak država potpisnica Konvencije o zabrani mina

Danas je završen 18. sastanak država potpisnica Konvencije o zabrani mina. Cilj petodnevnog online sastanka je bio da se procijeni napredak u ispunjavanju obaveza iz Akcijskog plana iz Osla koji je usvojen na  Četvrtoj revizionoj konferenciji prošle godine. 

Gđa. Mirna Pavlović, predsjedavajuća Komisije za deminiranje u BiH, je izvjestila o napretku BiH u ispunjavanju preostalih obaveza koje se tiču čišćenja miniranih teritorija i podrške stradalim od mina. Posebno bitno ja da je BiH podnijela zahtjev za produženje roka za čišćenje mina kojim se uspostavlja 1. marta 2017. godine kao krajnji rok za ispunajvanja ovog cilja (obraćanje BiH od 5:40 u priloženom snimku).

Zoran Ješić, iz Organizacije amputiraca UDAS, se obratio u ime Međunarodne kampanje za zabranu mina i komentarisao zahtjev BiH za produženje roka (obraćanje Zorana Ješića od 26:50 u priloženom snimku). Između  ostalog, upitao je da li BiH ima osigurana projektovana sredstva od 362 miliona KM za čišćenje miniranih područja do 2027. godine, pošto je istaknuto da je ovo posljednji zahtjev za produženje roka za BiH. 

Također smo čuli da će za ostvarenje ovog cilja i čišćenje 965 km2 minski sumnjive površine, 55% planiranih finansijskih sredstava biti prikupljeno iz domaćih izvora, a 45 % od vanjskih donatora.  Ovo je vrlo ambiciozna finansijska projekcija imajući u vidu nivo finansiranja vanjskih donatora u proteklom periodu  i kontinuirano smanjenje njihovog učešća.  

http://webtv.un.org/search/3rd-session-18th-meeting-to-state…