Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
05
Mar
2020

Prezentacija analize “Pristup žena sa invaliditetom u BiH seksualnom i reproduktivnom zdravlju i planiranju roditeljstva''

Prezentacija analize ''Pristup žena sa invaliditetom u BiH seksualnom i reproduktivnom zdravlju i planiranju roditeljstva'' biće predstavljena u sklopu događaja Doručak s novinarima u subotu, 07.03.2020. godine u 11:00 sati u SmartOffice Coworking (Sime Šolaje 1a), Banja Luka.

Podaci do kojih se...