Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sport i Rekreacija

Rekreacija, sport i fizička aktivnost predstavljaju faktore koji pozitivno utiču na kvalitet života, zdravlje, psihičku stabilnost kako kod osoba tipične populacije, tako i kod osoba sa invaliditetom. Korisnost učestvovanja u sportu i rekreativnim aktivnostima za osobe sa invaliditetom utiču na povećane integracije unutar zajednice, poboljšanja kvaliteta života, većeg osećaja zadovoljstva i razvoja i boljih društvenih veština.
U nastavku možete pogledati adrese saveza i klubova sportova lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

Republika Srpska

Sjedeća odbojka:

 1. Odbojkaški klub invalida Banjaluka
  Ul. Sime Matavulja br.4., Banjaluka
  Tel: 051 214-105
  Web sajt: www.okibanjaluka.com
 2. Invalidski odbojkaški klub ''BORAC''
  Ul. Pave Radana br.9., Banjaluka
  Tel: 065 580 081
 3. Odbojkaški klub invalida Doboj
  Ul. Kralja Aleksandra br.56., Doboj
  Tel: 053 226 339
 4. Odbojkaški klub invalida Kozara
  Ul. 39. divizije bb, Urnije, Prijedor
  Tel: 065 567 065
 5. Odbojkaški klub invalida Kneževo
  Ul. Gavrila Principa bb, Kneževo
  Tel: 065 881-908
 6. Odbojkaški klub invalida Semberija
  Ul. Karađorđeva 72., Bijeljina
  Tel: 065 903 793
 7. Odbojkaški klub invalida Derventa
  Ul. Stevana Nemanje br.71., Derventa
  Tel: 065 600 403

Košarka u kolicima:

 1. Košarkaški klub invalida Borac
  Ul. Starine Novaka 1a., Banjaluka
  Tel: 051 463 868
 2. Klub košarke u kolicima Bijeljina
  Ul. Knjaza Miloša 8A, Bijeljina

Streljaštvo:

 1. Streljački savez invalida Republike Srpske
  Ul. Stepe Stepanovića bb, Trebinje
  Tel: 059 245 290
 2. Streljački klub invalida Banjaluka
  Ul. Sime Miljuša br.2., Banjaluka
  Tel: 051 437 488
 3. Streljački klub RVI ''ORAO''
  Ul. Knjaza Miloša 8A, Bijeljina
 4. Streljački klub ''Leotar-RVI''
  Ul. Stepe Stepanovića bb, Trebinje
  Tel: 059 245 290
 5. Streljački klub ''Sv. Dimitrije - RVI'', Nevesenje
 6. Streljački klub invalida ''Gacko'', Gacko

Stoni tenis :

 1. Stonoteniski klub za osobe sa invaliditetom ''Vrbas'' Banjaluka
  Ul. Skendera Kulenovića br.45. , Banjaluka
  Tel: 065 458 080
  Email: [email protected]

Federacija Bosne i Hercegovine

Sjedeća odbojka:

 1. Savez sjedeće odbojke BiH
  Ul. Alipašina bb, Sarajevo
  Tel: 033 221 455